PRACOWNIA

PSYCHOLOGICZNA

PABIANICE, MONIUSZKI 15
PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA PYTANIA KONTAKT
PSYCHOTERAPIA - BSFT
PSYCHOTERAPIA - BSFT  
       
Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach:
 - indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych
 - par i małżeństw
 - rodzin

CO TO JEST BSFT? –Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Brief Solution Focussed Therapy)

 Jest to podejście terapeutyczne, które oparte jest na następujących założeniach:
 - Pomimo życiowych zmagań wszyscy ludzie posiadają mocne strony, które mogą wykorzystać, aby poprawić jakość swojego życia.

 - Klient jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii, a także decyduje, w jakim momencie należy terapię skończyć.

 - Wszystkie środowiska – nawet te najbardziej patologiczne – mają w sobie zasoby.

 - Klient wspólnie z terapeutą pracują nad skonstruowaniem, jak najbardziej optymalnych rozwiązań dla sytuacji, w której się on znalazł.

 - Terapeuta nie osądza, ani nie obwinia klienta za jego trudności, a zwraca go ku odkrywaniu, jak udało się klientowi przetrwać nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

 - Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Terapeuta ma jednak obowiązek pamiętać i w tym kierunku pracować z klientem, aby czas trwania terapii był jak najkrótszy.


W Pracowni Psychologicznej psychoterapią - BSFT zajmuje się Ewa Majchrowska.
PSYCHOLOG      |      PEDAGOG     |      LOGOPEDA      |      PYTANIA      |      KONTAKT

PROJEKT STRONY: