PRACOWNIA

PSYCHOLOGICZNA

PABIANICE, MONIUSZKI 15
PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA PYTANIA KONTAKT

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

- ocena rozwoju psychoruchowego od 1 roku życia
- ocena poziomu funkcji intelektualnych
- diagnoza neuropsychologiczna

PSYCHOTERAPIA - BSFT

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach:
- indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych
- par i małżeństw
- rodzin

TERAPIA PEDAGOGICZNA

- diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci w wieku 5-lat 
- warsztaty dla uczniów dyslektycznych
- zajęcia dla dzieci mających trudności w nauce                 czytania i pisania
- zajęcia rozwijające myślenie matematyczne

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

- wspomaganie rozwoju mowy u dzieci
  powyżej 3 roku życia
- zajęcia usprawniające aparat mowy u dzieci
  i dorosłych
- terapia logopedyczna dostosowana do
  indywidualnych potrzeb pacjenta 


PSYCHOLOG      |      PEDAGOG     |      LOGOPEDA      |      PYTANIA      |      KONTAKT

PROJEKT STRONY: