PRACOWNIA

PSYCHOLOGICZNA

PABIANICE, MONIUSZKI 15
PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA PYTANIA KONTAKT
Joanna Synowiec
Pedagog - terapeuta pedagogiczny (nauczyciel dyplomowany). Ukończyła studia magisterskie na wydziale pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Łodzi, a także studia z zakresu Terapii pedagogicznej oraz Pedagogiki specjalnej - Oligofrenopedagogiki. Od 16 lat zajmuję się wczesną interwencją pedagogiczną oraz rozwojem intelektualnym
i emocjonalno-społecznym dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Moja praca to profilaktyka, diagnoza i terapia uczniów z parcjalnymi deficytami poznawczymi, w tym (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia oraz ADHD).


W Pracowni Psychologicznej zajmuje się terapią pedagogiczną.

Tel. 504-365-245
e-mail: marvinka.a@gmail.com
dni wizyt: czwartek, sobota


Współpracuje z psychologiem i psychoterapeutą Ewą Majchrowską
oraz z logopedą Edytą Mikułowską.
PSYCHOLOG      |      PEDAGOG     |      LOGOPEDA      |      PYTANIA      |      KONTAKT

PROJEKT STRONY: