PRACOWNIA

PSYCHOLOGICZNA

PABIANICE, MONIUSZKI 15
PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA PYTANIA KONTAKT
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
- Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci powyżej 3 roku życia

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju osobowości człowieka. Wpływa nie tylko na rozwój procesów umysłowych, ale warunkuje też pełne powodzenie kontaktów  z otoczeniem społecznym i umożliwia ekspresję doznań, doświadczeń, przeżyć i emocji.

Oto przykłady ćwiczeń i metod wspomagających rozwój mowy u dzieci, które stosuję w swojej pracy zawodowej jako logopeda.
Ćwiczenia słuchu fonematycznego, fonetycznego i muzycznego - doskonalące umiejętność różnicowania dźwięków otoczenia,       dźwięków instrumentów muzycznych, cech tych dźwięków;
Ćwiczenia oddechowe - mające na celu wyrabianie oddechu brzuszno-przeponowego, różnicowanie fazy wdechu i wydechu, wydłużanie fazy wydechowej, naukę mówienia tylko na wydechu;
Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy - mające celu usprawnienie warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy,  usprawniają koordynację ruchu poszczególnych narządów mowy;
Ćwiczenia artykulacyjne – wspomagające u dziecka staranną wymowę.

- Zajęcia usprawniające aparat mowy u dzieci i dorosłych
 
Usprawnianie aparatu mowy – ćwiczenia narządu mowy (języka, ust, policzków; inaczej ćwiczenia artykulacyjne) to podstawa terapii logopedycznej. Żaden dobry logopeda nie zacznie wywoływać głosek, zanim nie będzie miał pewności, że aparat artykulacyjny jest na to gotowy.

- Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta
 
Zajęcia logopedyczne prowadzone w gabinecie dostosowane są zawsze do wieku, możliwości i potrzeb, a także zainteresowań Pacjenta.
W swej pracy wiele uwagi poświęcam nowoczesnym rozwiązaniom terapeutycznym oraz najnowszym i najlepszym pomocom multimedialnym.  Dzięki takim rozwiązaniom podopieczny pracuje chętnie i wydajnie, co pozwala na szybsze osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Zajęcia  odbywają się indywidualnie, a rodzice mogą uczestniczyć w nich razem z dzieckiem. Z każdych zajęć Pacjent otrzymuje zalecenia
i pakiet ćwiczeń.  Zapewniam  także materiały do pracy w domu. Zajęcia odbywają się w przyjaznej  atmosferze.


W Pracowni Psychologicznej terapią logopedyczną zajmuje się Edyta Mikułowska.
PSYCHOLOG      |      PEDAGOG     |      LOGOPEDA      |      PYTANIA      |      KONTAKT

PROJEKT STRONY: